Sikkerhedspolitik

Volds- og sikkerhedspolitik for CNS Security

I alle situationer, hvor en medarbejder i CNS Security bliver udsat for en situation eller deltager i en hændelse, hvor medarbejderen bliver skadet eller på anden måde har behov for akut assistance, aktiveres det forud aftalte nødkaldssignal.

info

Nødkaldssignalet aktiveres direkte ved tryk på mobiltelefonens 9-tal. Nødkaldssignalet har direkte forbindelse med vagthavende, som herefter iværksætter den aftalte forholdsordre.

Nødkaldssignalet afprøves altid inden opstart af tjeneste, således at forbindelsen til vagthavende er afprøvet og fundet OK (dette afprøves ved tilmelding af vagten). Denne procedure indeholder følgende:

1

Forholdsordre ved trafikuheld.

2

Forholdsordre ved skade på person.

3

Forholdsordre ved skade på materiel.

4

Forholdsordre ved skade på kunderelateret materiel/bygninger.

Forholdsordre vedr. punkt 1 & 2

I det tilfælde, at en medarbejder hos CNS bliver skadet i forbindelsen med tjenesten, iværksættes fornøden førstehjælp. Har medarbejderen  behov for akut assistance kontaktes 112, og der rekvireres ambulance øjeblikkeligt.

Vagthavende  kontaktes  og informeres om situationen. Denne tager kontakt til medarbejderen og aftaler, hvorvidt medarbejderens pårørende skal kontaktes, eller om vedkommende selv vil/eller er i stand til dette.

Har en medarbejder brug for psykologhjælp efter en hændelse tilbydes en sådan hjælp.

Forholdsordre vedr. punkt 3 & 4

I tilfælde af, at der sker skade på materiel, vurderer medarbejderen, om skaden umiddelbart kan udbedres, eller om skadens omfang betyder, at der skal tilkaldes hjælp, kontaktes vagthavende. Den vagthavende foretager det fornødne, for at skaden kan blive udbedret (evt. midlertidigt).