butikskontrollanter

CNS Security er et autoriseret vagtfirma, hvis personale har stor erfaring som butikskontrollanter. De er altid diskrete, når den formodede butikstyv skal tilbageholdes.

Butiksvagt & butiksdetektiv

En butiksdetektiv fra CNS Security:
1. Skal følge butikkens procedure ved en tilbageholdelse.
2. Er opmærksom på, at det ikke er et spørgsmål om ‘armkræfter’, når en tyv skal stoppes.
3. Skal opføre sig bestemt men så venligt som overhovedet muligt. Den pågrebne er i en ulykkelig situation, og ind imellem tager butikspersonale også fejl.
4. Undgår at berøre eller visitere kunden.
5. Forsøger altid at have et vidne med til samtalen og presser ikke for indrømmelser om tidligere tyverier.

CNS Security’s personale har stor erfaring som butikskontrollanter

Samarbejder med Politiet

CNS Security’s butiksvagter samarbejder med Politiet og er indstillet på at medvirke i sagens opklaring, måske som vidne.

Derudover benyttes en særlig anmeldelsesblanket, og der aftales en procedure med det lokale politi, bl.a. om hvornår politiet skal tilkaldes.

Varesikring

CNS Security kan tilbyde en elektronisk eller mekanisk varesikring, som har en stor præventiv effekt.

Vi kan undervise personalet i at behandler fejlalarmer. Fejlalarmer ses typisk, når personalet glemmer at fjerne en alarmbrik ved salget.