• Adresse: Svendsvej 1, 4000 Roskilde | Mail: info@cnsvagt.dk | Telefon: 70 88 44 29 | Your Safety Our Passion

Områdevagter

CNS Security’s områdevagt servicerer både virksomheder, industrikvarterer, villakvarterer eller sommerhusområder, som er plaget af indbrud og hærværk.

Områdevagt

CNS Security kan tilbyde service i fællesskab af en fast områdevagt i et bestemt tidsrum eller i døgnets 24 timer.

Områdevagten patruljerer løbende området igennem hele natten eller dagen. Alt efter kundens behov og aftalens indhold bliver området overvåget, bygninger bliver tilset udvendigt og indvendigt, og områdevagten forlader aldrig stedet, før sikkerheden er genetableret.

Den primære opgave ifbm. områdevagt

Områdevagtens primære opgave er selvfølgelig at være opmærksom på den trafik, der er til- og fra områderne. Derudover er områdevagten, ved sin blotte tilstedeværelse, et yderst præventivt middel mod hærværk og ubudne gæster.

Områdevagten vil være udstyret med en vagttelefon og kan kontaktes i hele det aftalte tidsrum.

Lad områdevagter køre alarmer i området

CNS Security’s områdevagter tilbyder også at køre alarmer i området. Det har den store fordel, at udrykningstiden minimeres væsentligt, når vores områdevagt kører i området.